Generelle betingelser

Vi betaler følgende i 2020:

  • kr 68 pr. kg for elg over 90 kg
  • kr 60 pr. kg for elg under 90 kg

levert på Li-Vilt eller på et av våre mottakspunkt.   

Elg må leveres utvommet med skinn og hode. Utvomming innbefatter også fjerning av endetarm.  Lunge, lever, hjerte, nyre og milt skal tas ut og må følge med separat for veterinærkontroll. Organene skal være hele og legges i egen pose/sekk. Hvis attestasjon fra godkjent feltkontrollør (GFK) følger slaktet trenger ikke indre organer å følge med. Av kvalitetsmessige hensyn skal all elg leveres med skinnet på.

NB! Vomskutt elg mottas ikke. Slakt som avvises av veterinær kjøpes ikke. Videre prosedyre her bestemmes av veterinær i hvert enkelt tilfelle.

OBS! Ved levering av elg til våre mottakspunkt tar vi alt arbeidet med innlevering av CWD-prøver. All elg som leveres til viltmottak skal testes med unntak av kalv og halvannenåring som er fritatt. Hodet må medfølge og kan leveres tilbake når prøven er tatt. Den jobben tar ca. 5 minutter.

Ved frakt av elg inn til mottakspunkt skal skrotten beskyttes med presenning hvis det benyttes åpen tilhenger.

Elgen må leveres til viltmottak innen 4 timer etter avliving.  Ring aktuelt mottak senest 1 time før levering. Kontakt oss også hvis det oppstår problemer med å overholde 4-timersfristen så vurderer vi hvert enkelt tilfelle ut fra rådende temperaturer mv. den dagen.

Våre viltmottak tar imot elg til kl. 21.00 alle dager frem til søndag 04.10.2020, f.o.m. 05.10.2020 har vi åpent alle dager til kl. 20.00.

Med unntak av  Langmyr slakt på Overhalla som tar imot elg til kl. 19.30.

Oppgjør for slakt betales ut pr. 14 dager regnet fra innveiingsdato.

For nærmere informasjon ring oss på tlf. 74 33 73 15 eller send e-post til [email protected]