Midtnorsk Mobilslakt AS er et heleid datterselskap av Lierne Viltforedling AS. Slakteriet, som er bygd opp på en semitrailer, har kapasitet til å slakte 60-70 dyr pr. time. Blod og slakteriavfall samles opp i containere og sendes til godkjente destruksjonsanlegg. Slakteriet har egen sval hvor skrottene avkjøles før forsendelse til foredlingsanlegg.

img01

img02

Midtnorsk Mobilslakt AS disponerer vogntog med kjøl-/fryseskap for forsendelse av skrotter fra slakteri til foredlingsanlegg.

Midtnorsk Mobilslakt AS påtar seg leieslakting i hele Norge og i Sverige.

Kontakt oss på:

Postadresse: Midtnorsk Mobilslakt AS, Sandvikaveien 368, 7882 NORDLI

Telefon: ( 47) 74 33 73 15

Telefaks: ( 47) 74 33 73 14

 

E-post: [email protected]