Velkommen til Lierne Viltforedling

183_id183tmcesizetruecontrol

 

Lierne Viltforedling AS ligger i fjellkommunen Lierne, nord i Trøndelag ca. 70 km fra E6 (Grong) og ca. 25 km fra svenskegrensen. Kommunen er omkranset av 3 nasjonalparker – Børgefjell, Lierne og Blåfjella–Skjækerfjella Nasjonalparker. Fra disse områdene henter selskapet det meste av sitt råstoff – rett fra naturen.

Produkter av reinsdyrkjøtt utgjør en viktig del av selskapets produktsortement. I tillegg produseres produkter av elg, skogsfugl og ryper. Produktene markedsføres under merkenavnet Li-Vilt.

Lierne Viltforedling AS ble etablert i 1988. Selskapet har en moderne og fleksibel foredlingsbedrift for nedskjæring og foredling av vilt og viltprodukter. I 2005 overtok reineierne nord i Trøndelag selskapet. Slaktingen av rein utføres av selskapets heleide datterselskap Midtnorsk Mobilslakt AS. Det mobile slakteriet kjøres ut til dyrene isteden for at dyrene kjøres over lange avstander til slakteriet. På den måten unngås stress for dyrene og vi får en bedre kjøttkvalitet.