Om reinsdyrkjøtt

Reinsdyrkjøtt er like magert som kylling i følge Den store matvaretabellen. Det lille som er av fett i reinsdyrkjøtt er til alt overmål av den gode typen i følge svenske og finske forskere.

Den store matvaretabellen gir opplysninger om næringsinnholdet i en rekke norske matvarer. Sosial- og Helsedirektoratet, Mattilsynet og Universitetet i Oslo står bak utgivelsen.

Lite, men sunt fett. Fettinnholdet i reinsdyrkjøtt er på 2,4 %, og er langt lavere enn hos husdyr i landbruket. Av fettet som finnes i rein er omlag halvparten umettet fett. Dette er det «gode» fettet. Dette fremkommer av forskning foretatt av både Eva Wiklund ved Sveriges Landbruksuniversitet og Mauri Nieminen ved Kaamanen Reinforsøkstasjon i Finland.

Mye vitaminer og mineraler. I Finland har man foretatt en sammenligning av den kjemiske sammensetningen i reisdyrkjøtt, storfekjøtt og svinekjøtt. Forskningen viser at reinsdyrkjøtt (spesielt kjøtt fra kalv) inneholder mye større mengder vitamin B1 og B2, og større mengder vitamin A og B3 enn i storfekjøtt og svinekjøtt. Reinsdyrkjøtt inneholder også andre vitaminer som vitamin B12, vitamin B9, vitamin C og vitamin E. Spesielt innmat har mye vitaminer.

Den samme forskningen viser at mineralmengden i reinsdyrkjøtt også er høyere enn i storfekjøtt og svinekjøtt. Dette gjelder spesielt kobber og selen, men også sink, kalsium, magnesium og nitrogen. Reinsdyrkjøtt er også svært rikt på jern.

Kilde: Mattilsynet, publisert 02.11.2004

%d bloggers like this: