Midtnorsk Mobilslakt AS er et heleid datterselskap av Lierne Viltforedling AS.

For minst mulig stress og håndtering av slaktedyr, kjøres slakteriet ut i felt for slakt i stedet for å transportere slaktedyr med bil til viltbehandlingsanlegg.

Slakteriet, som er bygd opp på en semitrailer, har kapasitet til å slakte 60-70 dyr pr. time.

Blod og slakteriavfall samles opp i containere og sendes til godkjente destruksjonsanlegg. Slakteriet har egen sval hvor skrottene avkjøles før forsendelse til foredlingsanlegg.

Midtnorsk Mobilslakt AS disponerer vogntog med kjøl-/fryseskap for forsendelse av skrotter fra slakteri til foredlingsanlegg.

Midtnorsk Mobilslakt AS påtar seg leieslakting i hele Norge.

Kontakt oss på:

Midtnorsk Mobilslakt AS,

Sandvikaveien 368,

7882 NORDLI

Telefon: (+47) 74 33 73 15

@: post@livilt.no