Vi betaler følgende i 2023:

  • kr 77 pr. kg for elg over 90 kg
  • kr 69 pr. kg for elg under 90 kg

levert på Li-Vilt eller på et av våre mottakspunkt.   

Elg må leveres utvommet med skinn og hode. Utvomming innbefatter også fjerning av endetarm.  Lunge, lever, hjerte, nyre og milt skal tas ut og må følge med separat for veterinærkontroll. Organene skal være hele og legges i egen pose/sekk. Hvis godkjent feltkontrollør (GFK) har godkjent dyret, og attestasjon på dette følger slaktet, trenger ikke indre organer å følge med. Av kvalitetsmessige hensyn skal all elg leveres med skinnet på.

NB! Vomskutt elg/elg med vom-innhold mottas ikke. Slakt som avvises av veterinær pga dette kjøpes ikke, disse blir kassert og kan ikke leveres tilbake til jeger.

Ved frakt av elg inn til mottakspunkt skal skrotten beskyttes med presenning eller lignende hvis det benyttes åpen tilhenger.

Elgen må leveres til viltmottak innen 4 timer etter avliving.  Ring aktuelt mottak senest 1 time før levering. Kontakt oss også hvis det oppstår problemer med å overholde 4-timersfristen så vurderer vi hvert enkelt tilfelle ut fra rådende temperaturer mm. den dagen.

Mattilsynet kontrollerer og godkjenner alle slakt, på grunn av fare for blyinnhold i kjøttet har vi krav at vi skal pusse bort minimum 10 cm i radius rundt skuddhull – dette kan gi noe avskjær.

Ved skudd i 1 lår trekkes 4,- pr/kg på hele elgen, ved skudd i 2 lår trekkes 6,- pr/kg på hele elgen.

Ved skudd eller skadet indrefilet ifm. utvomming trekkes 2,- pr/kg på hele elgen pr. filèt.

Oppgjør for slakt betales ut pr. 14 dager regnet fra innveiingsdato.

For nærmere informasjon ring oss på tlf: 74 33 73 15 

eller send e-post til post@livilt.no